Skrivedag 5

Her kan du finde det materiale, som skal benyttes i forbindelse med skrivedag 5.

På ”Skrivedag 5” skal vi arbejde med den gode problemformulering, som kan defineres som ”[…] en kortfattet præcisering af et problem, som skal undersøges”.  I 3.g skal I netop lave en problemformulering, som jeres lærere så efterfølgende laver en opgaveformulering ud fra. Opgaveformuleringen består af de specifikke spørgsmål, I skal besvare i jeres SRP.

Materiale

Download de vedhæftede filer →