DHO

Dansk-historieopgaven (DHO) er den første af tre store skriftlige opgaver i gymnasiet. I 2.g. skal du skrive studieretningsopgave (SRO) og i 3.g. skal du skrive studieretningsprojekt (SRP), og derfor har DHO til formål at træne dig i at skrive de følgende opgaver. DHO’en skal inddrage både dansk og historie og ud fra fagenes metoder og teori, skal du arbejde med et centralt fagligt emne. Opgaven afsluttes med et mundtligt forsvar foran dine to lærere, hvor du først skal holde et oplæg om din opgave, og I derefter sammen diskuterer den.

DHO’en bygger på alle de ting, du har lært i forløbet Akademisk Skrivning.

Materiale

Download de vedhæftede filer →