SRO

Mens DHO’en i 1.g var første led i progressionen mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, er Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g andet led. Man kan sige, at SRO’en er en generalprøve på din SRP. Du skal skrive en opgave, som du efterfølgende skal forsvare ved en mundtlig prøve.

Ligesom DHO’en bygger SRO’en på alle de kompetencer, du har tilegnet dig i forløbet om Akademisk Skrivning.

Materiale

Download de vedhæftede filer →

Metode og videnskabsteori til SRO