Fag på stx

Som elev kan du læse meget mere om fagene på stx på UVM's hjemmeside og Uddannelsesguiden, hvor du kan blive klogere på fagenes indhold og hente læreplaner m.m.

Fagbeskrivelser

Du kan finde flere informationer om de enkelte fag på Undervisningsministeriet, hvor du bl.a. finder de nyeste læreplaner over hvert enkelt fag. For mere information henviser vi til Uddannelsesguiden.

Undervisningsbeskrivelser

På vores intranet Lectio kan du finde konkrete undervisningsbeskrivelser for alle fag. Vejledning:

  • Du vælger først det fag og derefter den klasse/det hold, du godt kunne tænke dig at se en undervisningsbeskrivelse for.
  • I menuen over holdets skema vælger du herefter punktet studieplan.
  • I den nye menu, der kommer frem, vælger du punktet undervisningsbeskrivelse.
  • N.B. Husk at sætte flueben i feltet: “Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb”.