Sådan er din vej til huen

Her kan du se din vej til huen. Læs om uddannelsens forskellige elementer frem til du når til huen og dimissionen.

Sådan er den overordnede struktur:

Grundforløb*

De første 10 uger er et grundforløb. Her afklarer vi sammen dine interesser og kompetencer, og du introduceres til de forskellige studieretninger.

Studieretning

Herefter skal du vælge en studieretning, som består af to-tre studieretningsfag, der også vil tone resten af dine fag.

*Grundforløbet danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning. Eleverne møder følgende obligatoriske fag i grundforløbet: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Der indgår tillige undervisning naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse samt idræt og et kunstnerisk fag. Elevernes valg af studieretning kvalificeres bl.a. via blokdage, hvor et antal af skolens studieretninger afprøves i praksis og via en obligatorisk evaueringssamtale med en studievejleder.

Sådan er det faglige indhold og dine valg:

Obligatoriske fag

Din stx består udover dine studieretningsfag af en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på et vist niveau.

Andet fremmedsprog

Du skal desuden selv vælge et sprogfag udover engelsk (som er obligatorisk). Du kan vælge imellem fransk, italiensk, spansk og tysk.

Kunstnerisk fag

Du får også frihed til selv at vælge et kunsterisk fag. Du kan vælge imellem billedkunst, dramatik, mediefag og musik.

Valgfag

Herudover skal du selv vælge minimum ét valgfag, og eventuelt flere, afhængig af din studieretning og dine tidligere valg.

Sådan foregår evaluering og eksamen:

SRP

I 3.g skal du skrive et eksamensprojekt indenfor din studieretning, som du skal forsvare ved en mundtlig eksamen.

Evaluering og eksamen

Du får årskarakterer i alle dine fag, og du skal op til 9 eksaminer i alt, som ministeriet udtrækker + SRP-forsvar.

Sådan! Så blev det tid til at få hue på:

Huen er på

Du har nu en studenterksamen, du får din hue på og er klar til dimission på skolen.