Studielivet på stx

På gymnasiet er der forventninger til din indsats. Du kommer til at arbejde mere selvstændigt og mere i dybden med fagene, end du kender det fra folkeskolen.

Den daglige undervisning

På stx kommer du til at arbejde mere selvstændigt og mere i dybden med fagene, end du kender det fra folkeskolen. Den daglige undervisning er inddelt i en række fagblokke i et ugeskema, præcist som du kender det fra din tidligere skolegang. Blokkene kan både indeholde almindelig klasseundervisning og eksempelvis gruppearbejde, projektarbejde eller opgaveskrivning. Der vil også ofte være ekskursioner ud af huset, hvor du vil få en anden og mere praktisk tilgang til den daglige undervisning.

Lektier og skriftlige afleveringer

I henhold til vores studie- og ordenregler forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen og møder forberedt op til timerne. Du kan forvente at skulle lave lektier efter skole hver dag. Den tid du skal bruge på det er naturligvis meget individuel. Der er afleveringer i mange af fagene, og som oftest kan du forvente at have 2-3 afleveringer om ugen. På Aalborghus tilbyder vi en lang række muligheder for støtte og vejledning, blandt andet til lektier og afleveringer.

Karakterer og evaluering på stx

Du får standpunktskarakter to gang årligt inden årskarakteren. Derudover bliver du også jævnligt evalueret af dine lærere, så du ved, hvor og hvordan du kan udvikle dig mundtligt og/eller skriftligt i faget. I løbet af de tre år skal du til 10 eksamener, hvoraf den mundtlige eksamen i Studieretningsprojektet (SRP) er de eneste, der ikke udvælges via lodtrækning.

Et aktivt og sjovt studiemiljø

Aalborghus Gymnasium er et stort gymnasium med mange elever, så der sker altid en masse forskelligt rundt om på skolen, og det skaber en spændende og aktiv studieatmosfære. Der er altid grupper af elever, der enten sidder og arbejder eller hygger i skolens mange sofaer og arbejdsområder. Udover den daglige undervisning er der en masse spændende aktiviteter, som du kan vælge at engagere dig i lige fra ekstra faglige talenthold og frivillig idræt og billedkunst til elevrådsarbejde eller skolens festudvalg. Du kan læse meget mere om, hvordan det er at gå på Aalborghus, og hvilke ekstra aktiviteter vi tilbyder, i sektionen Aalborghusliv.