Studieretning 1: Matematik

Lær studieretning 1 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 1?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 1.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 1. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

På studieretning 1 er der fokus på den fysiske verdens indretning og struktur. Du skal derfor vælge denne studieretning, hvis du vil lære om emner indenfor fysik og kemi fx energi, bølger, mekanik, kemiske rektioner og bindinger, og hvordan vi udnytter denne viden teknisk. Du vil desuden komme til at lære om en række vigtige matematiske emner. Der bliver til dels lagt vægt på bevisførelse og abstrakt tankegang og til dels på at udnytte matematiske modeller til at beskrive naturvidenskabelige fænomener.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Den matematisk-naturvidenskabelige tankegang har de sidste 500 år formet vores opfattelse af verden. Med en interesse i naturvidenskab har du sikkert både et ønske om at forstå verden, men også et ønske om at kunne forudsige og forandre verden med din viden. Måske opfinde noget nyt? Fx ville Apple’s iPhone ikke være opfundet uden en teoretisk forståelse for elektromagnetiske fænomener, og det gælder for al moderne teknik.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

Forbered dig på en hverdag fyldt med spændende undervisning i klasselokalet, laboratoriet, på feltarbejde og foran computeren.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
matematik A italiensk A mediefag C
engelsk B  spansk A musik C
fysik B tysk fortsætter B  
kemi B    
religion C    
samfundsfag C    
biologi C    
idræt C    
oldtidskundskab C

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
biologi billedkunst naturgeografi
engelsk biologi billedkunst
fransk begynder dramatik dramatik
fransk fortsætter filosofi erhvervsøkonomi
fysik fransk fortsætter filosofi
italiensk begynder idræt informatik
kemi informatik latin
musik musik mediefag
samfundsfag naturgeografi musik
spansk begynder psykologi
tysk fortsætter religion
samfundsfag
tysk fortsætter

Hvad får du adgang til med studieretning 1?

Studieretning 1 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre indenfor naturvidenskab. Mange af de naturvidenskabelige uddannelser har netop studieretningsfagene matematik A, fysik B og kemi B som adgangskrav. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 1 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 1 giver dig adgang til drømmestudiet.