Studieretning 2: Biotek

Lær studieretning 2 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 2?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 2.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 2. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Bioteknologi-studieretningen giver dig den bedste baggrund for at uddanne dig videre indenfor indenfor sundhed, medicin, sygdomme, landbrug, genteknologi, fødevarer, dyr og planter.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvordan man laver brød og yoghurt eller brygger øl? Hvorfor tømmermænd forsvinder, når man tager en Panodil? Eller over hvordan Novo Nordisk får produceret så meget insulin, at de kan forsyne millioner af mennesker verden over? Vidste du, at din krop har 20 – 25.000 gener i hver eneste celle, og at dit DNA – din arvemasse – findes i hver enkelt af dem? Og at generne er årsag til, at du ligner din far og mor? Har du nogensinde spekuleret på, hvordan man kloner et menneske eller gensplejser en tomat? Bioteknologi handler om at bruge mikroorganismer, planter eller dyr til at fremstille produkter, og du vil derfor komme til at arbejde med at finde svarene på spørgsmålene ovenfor samt en hel masse andre, hvis du vælgder denne studieretning.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

I studieretning 2 får du matematik A samt de naturvidenskabelige fag bioteknologi A og fysik B, hvilket gør, at de tre år allerede fra starten er planlagt med god fagligt sammenhæng og flerfagligt samarbejde.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
bioteknologi A italiensk A mediefag C
matematik A spansk A musik C
fysik B tysk fortsætter B  
engelsk B    
religion C    
samfundsfag C    
oldtidskundskab C    
idræt C

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
tysk fortsætter billedkunst psykologi
engelsk musik billedkunst
fransk begynder dramatik dramatik
fransk fortsætter filosofi erhvervsøkonomi
fysik fransk fortsætter filosofi
italiensk begynder idræt informatik
kemi informatik latin
musik musik mediefag
samfundsfag naturgeografi musik
spansk begynder psykologi naturgeografi
religion
  samfundsfag  
  tysk fortsætter  

Hvad får du adgang til med studieretning 2?

Studieretning 2 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre indenfor naturvidenskab, sundhed eller medicin. Det kan fx være, du drømmer om at blive læge, dyrlæge, farmaceut, biolog eller bioteknolog. Mange af de naturvidenskabelige uddannelser har netop studieretningsfagene matematik A, fysik B og kemi B som adgangskrav. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 2 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 2 giver dig adgang til drømmestudiet.