Studieretning 3: Biologi

Lær studieretning 3 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 3?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 3.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 3. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Du skal vælge denne studieretning, hvis du interesserer dig bredt for naturvidenskab og mere specifikt er interesseret i krop, miljø og kemi.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du nogensinde tænkt over spørgsmål som, hvor du kommer fra eller hvordan din krop virker? Hvad grundlaget er for liv? Bekymrer du dig om, hvordan klodens fremtid ser du? Eller hvordan du kan leve mere sundt? I denne studieretning kommer du til at arbejde med fokus på miljø og sundhed. Vi arbejder med emner som fx:

  • kemikalier i naturen
  • klimaforandringer
  • en bæredygtig fremtid
  • fødevareproduktion
  • kemikalier i kroppen, der giver allergi, kræft eller hormonforstyrrelser
  • medicinfremstilling

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

Forbered dig på en hverdag fyldt med spændende undervisning, kitler i laboratoriet, gummistøvler under feltundersøgelserne, waders i vandløbet, pulsen i vejret på kondicyklen eller koncentration over mikroskopet.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
biologi A italiensk A mediefag C
kemi B spansk A musik C
engelsk B tysk fortsætter B  
matematik B    
fysik C    
religion C    
samfundsfag C    
oldtidskundskab C    
idræt C    

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
matematik billedkunst psykologi
engelsk fysik billedkunst
fransk begynder dramatik dramatik
fransk fortsætter filosofi erhvervsøkonomi
fysik fransk fortsætter filosofi
italiensk begynder idræt informatik
kemi informatik latin
musik musik mediefag
samfundsfag naturgeografi musik
spansk begynder psykologi naturgeografi
tysk fortsætter religion
  samfundsfag  
  tysk fortsætter  

Hvad får du adgang til med studieretning 3?

Studieretning 3 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre indenfor naturvidenskab, sundhed eller miljø. Det kan fx være du drømmer om at blive kemi-ingeniør, farmaceut, læge eller sygeplejerske. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 3 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 3 giver dig adgang til drømmestudiet.