Studieretning 5: Samfundsfag

Lær studieretning 5 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 5?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 5.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 5. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil vide, hvordan verden hænger sammen.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Tænker du over spørgsmål som, hvilken vej verden bevæger sig? Og hvorfor der opstår krig og konflikter? Overvejer du, hvad der nu vil ske med verden efter valget af Trump i USA? Du vil blandt andet komme til at arbejde med svarene på disse spørgsmål og flere af samme slags.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

Forbered dig på en hverdag fyldt med spændende undervisning, hvor du kommer til at arbejde med et globalt perspektiv i både engelsk og samfundsfag. Den daglige undervisning vil bl.a. byde på feltarbejde, hvor du vil lave dine egne undersøgelser og blive klogere på samfundet omkring dig. Der vil også være debattræning, så din hverdag vil være fuld af ivrig diskussion af aktuelle politiske emner med dine klassekammerater – både på dansk og engelsk.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
samfundsfag A italiensk A mediefag C
engelsk A spansk A musik C
matematik B tysk fortsætter B  
idræt C    
oldtidskundskab C    
religion C    
fysik C    
biologi C    
*kemi C    
*naturgeografi C    
*informatik C  

 

* Du skal vælge mindst ét af disse tre fag.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
biologi billedkunst naturgeografi
fransk begynder biologi billedkunst
fransk fortsætter dramatik dramatik
kemi filosofi erhvervsøkonomi
fysik fransk fortsætter filosofi
italiensk begynder idræt informatik
matematik informatik kemi
musik musik latin
spansk begynder naturgeografi mediefag
tysk fortsætter psykologi musik
  religion psykologi
  fysik
  tysk fortsætter  
  kemi

Hvad får du adgang til med studieretning 5?

Studieretning 5 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre indenfor fx statskundskab, offentlig forvaltning, handel, markedsføring eller kommunikation. Det kan være, du drømmer om at blive jurist, journalist, kommunikationsmedarbejder eller økonom. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 5 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 5 giver dig adgang til drømmestudiet.