Studieretning 6: Sprog

Lær studieretning 6 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 6?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 6.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 6. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Har du sprogører? Kan du hurtigt få tungen på gled? Har du næse for kommunikation? Hvis denne beskrivelse sidder lige i øjet, skal du vælge studieretning 6.

N.B. Med studieretningfaget tysk fortsætter B kan du kun vælge denne studieretning, hvis du har haft tysk i grundskolen.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Vidste du, at spansk er verdens næstmest talte sprog efter kinesisk, og at engelsk følger lige efter på en tredjeplads? Eller at tysk tales af hele tre lande i Europa? Med denne treenighed af sprælske og sprøde sprog spreder du dit talent over mange kontinenter – særligt Europa, Sydamerika og Nordamerika. Og med tysk, engelsk og spansk i kufferten – eller lige på tungen – er du klar til at indtage verden som eksempelvis backpacker, guide, translatør eller kommunikationsansvarlig i en international virksomhed. Så uanset om du brænder for at study, studieren eller estudiar, kommer du til at prøve kræfter med kommunikation, samarbejde og forståelse for andre kulturer.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

Når du ikke er ude at rejse med dine klassekammerater, vil dagligdagen på gymnasiet typisk byde på grammatikundervisning, samtale, tekstlæsning og kulturforståelse. Du vil få historisk og kulturelt overblik over verdenshistorien fra spansk kolonitid over Hitlers nazi-Tyskland til det overraskende Brexit i England. Du opnår indsigt i, hvad en spansk siesta er, hvorfor den amerikanske våbenlov er så omdiskuteret, og hvad det vil sige at holde oktoberfest i Tyskland. På det mere teoretiske plan vil du lære håndværket at formulere dig flydende og korrekt både skriftligt og mundtligt på tre forskellige fremmedsprog samt anvende begreber som kongruens, syntaks og ordstilling. Så uanset om du betragter dig selv som en verdensborger eller en ordkløver, lander du utvivlsomt på rette hylde med denne studieretning.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

 

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
engelsk A italiensk A mediefag C
samfundsfag C spansk A musik C
religion C tysk fortsætter B  
fysik C    
biologi C    
idræt C    
matematik C    
oldtidskundskab C    
*informatik C    
*latin C    
*kemi C    
*naturgeografi C    
   
   

* Du skal vælge mindst et af disse fire fag.

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 6 med spansk begynder A og tysk fortsætter B som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du på din ansøgning valgt et andet “andet fremmedsprog” end de to, vil du blive vejledt om, hvorvidt dit ønske i stedet  kan opfyldes som valgfag.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
biologi billedkunst psykologi
fransk begynder biologi billedkunst
fransk fortsætter dramatik dramatik
fysik filosofi erhvervsøkonomi
italiensk begynder fransk fortsætter filosofi
kemi idræt informatik
matematik informatik kemi
musik musik latin
samfundsfag naturgeografi mediefag
  psykologi musik
  religion
  fysik
  matematik  
  kemi  
  samfundsfag  

Hvad får du adgang til med studieretning 6?

Studieretning 6 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for sprog, kultur eller kommunikation og måske har lyst til at arbejde i en international organisation eller virksomhed. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 6 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 6 giver dig adgang til drømmestudiet.