Studieretning 7: Sprog/samfundsfag

Lær studieretning 7 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 7?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 7.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 7. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Du skal vælge studieretning 7, hvis du gerne vil kunne tale de to vigtige sprog engelsk og fransk, så du kan kommunikere i det meste af verden og med mange af Danmarks handelspartnere.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvad der kendetegner det danske samfund? Og om man overhovedet kan sammenligne det med Storbritannien, USA eller Frankrig? Hvad er Frankrigs forhold til EU – nu har Storbritannien jo meldt sig ud? Hvordan foregår et amerikansk præsidentvalg, og hvordan påvirker et præsidentvalg livet i USA? Franskmænd er kendt for ikke at ville tale så meget engelsk. Kan det virkelig passe? Og kan jeg så ikke bare lære så meget fransk, at det ikke gør noget? Kan du mon blive bedre til fransk ved også at have engelsk på højt niveau? Og omvendt? Der må da være ligheder mellem sprogene… På studieretning 7 vil du arbejde med at finde svarene på disse og mange andre spørgsmål af samme slags.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

Forbered dig på en hverdag fyldt med spændende undervisning. Du vil komme til at arbejde med en masse forskellige aspekter af både de forskellige samfund, kulturer, litteratur, historie m.m. Der vil være tekstlæsning, filmanalyse, grammatik og kreativ leg med sprog. Du vil få mulighed for at deltage i fælles arrangementer – workshops, spændende foredrag og andre aktiviteter, der kan lære dig en masse om samfund, kultur og sprog.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
engelsk A italiensk A mediefag C
fransk begynder A spansk A musik C
samfundsfag B tysk fortsætter B  
matematik B    
idræt C    
oldtidskundskab C    
religion C    
biologi C    
fysik C    
*kemi C    
*naturgeografi C    
*informatik C    
*latin C    

 

* Du skal vælge mindst ét af disse fire fag.

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 7 med fransk begynder A som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du på din ansøgning valgt et andet “andet fremmedsprog” end fransk, vil du blive vejledt om, hvorvidt dit ønske i stedet  kan opfyldes som valgfag.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
biologi billedkunst musik
fysik biologi billedkunst
italiensk begynder dramatik dramatik
kemi filosofi erhvervsøkonomi
matematik fysik filosofi
musik idræt informatik
samfundsfag informatik kemi
spansk begynder kemi latin
tysk fortsætter matematik  mediefag
  musik
  naturgeografi  
  psykologi  
  religion  
  tysk fortsætter  

Hvad får du adgang til med studieretning 7?

Studieretning 7 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for sprog, kultur eller kommunikation og måske har lyst til at arbejde i en international organisation eller virksomhed. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 7 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 7 giver dig adgang til drømmestudiet.