Studieretning 8: Musik/sprog

Lær studieretning 8 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 8?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 8.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 8. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

”Some people have lives; some people have music.” – John Green, Will Grayson.

Du skal vælge denne studieretning, hvis du – med John Greens ord – ”har musik”. Du vil gerne udforske musikkens delelementer, udtrykke dig igennem musik og sang og undersøge, hvordan og hvorfor musik er blevet spillet igennem tiden. I samarbejde med engelsk A vil du tilegne dig redskaberne til at afkode, hvordan musikken underbygger budskabet i en sangtekst. Desuden vil du opleve, hvordan sproglig kompetence giver øget indsigt i de engelsksprogede kulturer og deres litteratur. Skab dit eget soundtrack ved at kombinere performance med sprog, og teoretisk tankegang med analyse.

N.B. Det er ikke en forudsætning, at du kan spille eller synge i forvejen. Du vil få musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker langt over faget.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvorfor soul-musikken blev borgerrettighedsbevægelsens soundtrack? Eller hvorfor punk-musikken lyder, som den gør? Vidste du, at refrænet “Now is the time”, som Martin Luther King, Jr., benyttede sig af i sin berømte 1963-tale ved Lincoln Memorial i Washington, deler navn med et bebop-nummer af Charlie Parker fra 1945? Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor teksten til Händels Messias er på engelsk? Eller hvad der skabte grobundet for the British Invasion i 1960’ernes USA? Og hvem vandt egentlig krigen mellem Oasis og Blur i 1990’ernes UK? På studieretning 8 vil du arbejde med at finde svarene på disse og mange andre spørgsmål af samme slags – og samtidig spille en masse fed musik.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent.” – Victor Hugo.

I musik lærer du at sætte ord på dét, du oplever, når du spiller og lytter til musik fra forskellige genrer og historiske perioder. Faget har både en teoretisk/historisk dimension og en praktisk dimension. Du lærer at udtrykke dig igennem musik og om musik. Igennem – ved først og fremmest at indgå i sammenspilssituationer, hvor holdet synger, spiller og skaber musik – sammen. Både igennem sang, hvor du indøver basal sangteknik og igennem instrumenterne, hvor du oparbejder et grundlæggende kendskab til at spille på guitar, bas, trommer og keyboard. Musik A er kernen i skolens musikliv, så dit hold vil være en fast del af de optrædende ved fx juleafslutningen, musicals og forårskoncerten. Om – ved at gå i dybden med musiklære og teori for at du kan lære at analysere og diskutere musik og tale om, hvilken rolle den spiller i historien og det omgivende samfund. Engelsk er det vigtigste internationale sprog. På A-niveau videreudvikler du din evne til præcis mundtlig og skriftlig formulering og formidling på engelsk: ”putting things into words.” On top of that får du et grundigt kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i England, USA og andre engelsksprogede områder bl.a. gennem læsning af skønlitteratur og anvendelse af elektroniske medier. Aktuelle problemstillinger fra verdens brandpunkter tages også op i faget, så du kommer også til at beskæftige dig med sager, der ikke må forblive uhørt og uberørt – for at parafrasere Victor Hugo. Musik og engelsk kan spille sammen i tematisk arbejde omkring emner såsom storbyen, ungdomskulturen og kulturel identitet.

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
musik A italiensk A mediefag C
engelsk A spansk A musik C
matematik B tysk fortsætter B  
idræt C    
oldtidskundskab C    
religion C    
samfundsfag C    
biologi C    
fysik C    
*kemi C
*naturgeografi C
*informatik C

 

* Du skal vælge mindst ét af disse tre fag.

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 8 med musik som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du i grundforløbet valgt et andet kunstnerisk fag end musik (som fx billedkunst), skifter du automatisk til musik, når studieretningsforløbet begynder.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
biologi billedkunst psykologi
fransk begynder biologi billedkunst
fransk fortsætter dramatik dramatik
fysik filosofi erhvervsøkonomi
italiensk begynder fransk fortsætter filosofi
kemi fysik informatik
matematik idræt kemi
samfundsfag informatik latin
spansk begynder kemi mediefag
tysk fortsætter matematik
  naturgeografi  
  psykologi  
  religion  
  samfundsfag  
  tysk fortsætter  

Hvad får du adgang til med studieretning 8?

Studieretning 8 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for sprog, kommunikation eller naturligvis musik. Det kan fx være, du drømmer om at blive musiker, lydtekniker, lærer eller kommunikationsmedarbejder. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 8 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 8 giver dig adgang til drømmestudiet.