Studieretning 9: Musik/matematik

Lær studieretning 9 bedre at kende:

Hvorfor skal du vælge studieretning 9?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Læs med og bliv klogere på studieretning 9.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog m.m.

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 9. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

“Hvis ikke jeg var blevet fysiker, var jeg nok blevet musiker. Jeg tænker ganske ofte i musik. Jeg udlever mine dagdrømme gennem musik. Jeg anskuer mit liv gennem musik.” – Albert Einstein.

Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil dykke ned i tallene i, omkring og bag musikken. Du er kreativ og har lyst til at skabe, synge og spille musik sammen med andre unge mennesker, men du er også analytisk og er motiveret til dykke ned i detaljerne i den musik, du hører. Du vil gerne ”regne den ud” – fx afkode, hvorfor musik i en bestemt taktart har en bestemt ”feeling”. Eller afdække, hvilke strukturer i musik giver os lyst til at synge og spille musik. Du vil gerne afgøre, om man kan skabe god musik ud fra matematiske principper – om man rent faktisk kan sætte et musikalsk hit på formel. I denne studieretning arbejder du både teoretisk og praktisk med musikken, og du vil få rig mulighed for at synge, spille og optræde. På det teoretiske plan giver samarbejdet med matematik på A-niveau dig mulighed for at opnå en dybere forståelse af musikteori og -analyse. Det er nemmere at forstå musikkens nodesprog med en matematisk forståelse, og man kan lave og fortolke mange spændende beregninger på toner, klang og lydbølger. På studieretningen med musik og matematik får du en dyb forståelse for, hvordan og hvorfor musik påvirker os, som den gør. Hvis du vil lære at sætte finger på og selv skabe tallenes musik – kombinere performance med tal og teoretisk tankegang med analyse – ”tæller det for” studieretning 9.

N.B. Det er ikke en forudsætning, at du kan spille eller synge i forvejen. Du vil få musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker langt over faget.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvordan man får et symfoniorkester på ca. 100 instrumentalister til at følges ad? Eller om man kan regne på, hvorfor nogle toner bare klinger godt sammen? Måske har du undret dig over, hvorfor Pythagoras’ navn tit kommer på banen når man snakker musik? Hvad er forskellen på de mange måder at stemme instrumenter på? Og kan man matematisk beskrive forskelle i klange af forskellige instrumenter? På studieretning 9 vil du arbejde med at finde svarene på disse og mange andre spørgsmål af samme slags – og samtidig spille en masse fed musik.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

”Musik er den stærkeste form for magi, der findes.” – Marilyn Manson.

I musik dyrker du din interesse for musik og sang, og du lærer at udtrykke dig gennem og om magien bag en række forskellige musiske udtryksformer. Du indgår i sammenspilssituationer, hvor holdet synger, spiller og skaber musik – sammen. Både i sang, hvor du indøver basal sangteknik og på instrumenterne, hvor du oparbejder et grundlæggende kendskab til at spille på guitar, bas, trommer og keyboard. Musik A er kernen i skolens musikliv, så dit hold vil være en fast del af de optrædende ved fx juleafslutningen, musicals og forårskoncerten. Og så går du i dybden med musiklære og teori, for at du kan lære at analysere og diskutere musikkens magi og tale om, hvilken rolle den spiller i historien og det omgivende samfund.

I matematik vil du beskæftige dig med matematikkens udvikling og matematikkens betydning for samfund og kultur. Desuden vil du opleve, at matematik samtidig er væsentlig i dagligdagen. Matematikken afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig med en næsten magisk form for ensartethed – matematikkens mønstre og strukturer, som faget hjælper dig med at lære at analysere og skabe modeller af. Du vil lære at håndtere formler, funktionsudtryk, differentialligninger og fagets symboler til at løse problemer med matematisk indhold. Plus at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til at beskrive data eller fænomener – fx noget, som du har indsamlet i musikfaget. Begge fag – musik og matematik – har logik, kreativitet og æstetik til fælles. I en del af din gymnasietid vil de to fag musik og matematik arbejde sammen om emner som: strukturen i skalaer og rytmer, forklaringen af (u)behag ved bestemte toneintervaller, opbygningen af forskellige musikinstrumenter, klang, og matematik i musik (fx 12-tonemusik, det gyldne snit).

Hvilke fag skal du have?

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et andet fremmedsprog og et kunstnerisk fag.

Obligatoriske fag: Andet fremmedsprog: Kunstneriske fag:
     
dansk A fransk begynder A billedkunst C
historie A fransk fortsætter B dramatik C
musik A italiensk A mediefag C
matematik A spansk A musik C
engelsk B tysk fortsætter B  
idræt C    
oldtidskundskab C    
religion C    
samfundsfag C    
biologi C    
fysik C    
*kemi C    
*naturgeografi C    
*informatik C    

 

* Du skal vælge mindst ét af disse tre fag.

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 9 med musik som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du i grundforløbet valgt et andet kunstnerisk fag end musik (som fx billedkunst), skifter du automatisk til musik, når studieretningsforløbet begynder.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
     
biologi billedkunst psykologi
fransk begynder biologi billedkunst
fransk fortsætter dramatik dramatik
fysik filosofi erhvervsøkonomi
italiensk begynder fransk fortsætter filosofi
kemi fysik informatik
engelsk idræt kemi
samfundsfag informatik latin
spansk begynder kemi mediefag
tysk fortsætter tysk fortsætter
  naturgeografi  
  psykologi  
  religion  
  samfundsfag  

Hvad får du adgang til med studieretning 9?

Studieretning 9 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for naturvidenskab, formidling eller naturligvis musik. Det kan fx være, du drømmer om at blive musiker, lydtekniker, lærer eller ingeniør. På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 9 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 9 giver dig adgang til drømmestudiet.